Türkiye Cumhuriyeti

Valetta Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Malta Bilgi Notu, 08.09.2011

Malta Bilgi Notu

 

 

Yüzölçümü ve Nüfusu         : 321 km2; 400.000

Nüfus Dağılımı                     : Maltalı (% 91 Katolik)

 

 

Ekonomik Veriler

2009

GSYH (milyar $)

5,3

Kişi Başına GSYH ($)

13,800

İhracatı (milyar $)

2.26

İthalatı (milyar $)

3.84

Türkiye ile dış ticareti – İhracatımız (milyon $)

 

655.33

Türkiye ile dış ticareti – İthalatımız (milyon $)

 

135

Enflasyon oranı (%)

% 5

 

 

Başlıca ithalat malları                      : Tekstil maddeleri, canlı hayvan, yiyecek, makine

 

Başlıca ihracat malları                     : İşlenmiş tekstil ürünleri

 

Malta’daki Türk sayısı                    : 400 (yaklaşık)

 

Malta’da Türk firmalarınca

üstlenilen projelerin değeri              : Yoktur. Türkler tarafından işletilen 3-4 döner büfesi      

                                                              mevcuttur.

 

 

Genel

 

Malta 1990’lı yılların sonundan itibaren hedeflediği AB üyeliği için 2000 yılında başladığı müzakereleri iki yıl içinde tamamlamış ve 1 Mayıs 2004’de AB üyesi olmuştur.

 

Malta, AB üyeliğiyle dış politikasını belirli bir çizgiye oturtmasının sonucu olarak, ilişkilerinde ağırlığı Akdeniz ülkelerine vermeye başlamıştır. Özellikle son yıllarda giderek artan ve Malta’ya yük olmaya başlayan yasadışı göçün önlenmesi çerçevesinde Akdeniz ülkeleriyle temaslarını artırmıştır.

 

Öte yandan, Malta’nın bugüne kadar AB, “Tarafsızlık” (Neutrality) ve İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) olarak üçayaklı yürüttüğü diplomasi faaliyetlerinde Commonwealth’in öneminin de azalmaya başladığı görülmüştür.

 

                       

            İtalya, Malta’nın en yakın ve en önemli komşusudur.  İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlar İtalya’yı siyasi ve ekonomik açıdan Malta için en önemli ülke konumuna getirmektedir. 

 

 

 

 

Siyasi  İlişkiler

 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk Valetta Büyükelçisi, 8 Ekim 2009 tarihinde Malta Cumhurbaşkanı Dr. George Abela’ya güven mektubunu sunarak göreve başlamıştır.

 

Malta’yla ilişkilerimizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

 

            AB üyeliğiyle birlikte bölgesel ve uluslararası konumu güçlenen Malta’yla ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde her alanda geliştirilmesinde fayda görülmekte; güçlendirilecek işbirliğimizin özellikle bu ülkenin AB üyelik sürecimize verdiği desteğin devamının sağlanması bakımından önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

 

            Malta makamlarının İstanbul’da bir Başkonsolosluk açma taleplerine ve atamak istedikleri Başkonsolos adayına tarafımızdan muvafakat verilmiştir. İstanbul Başkonsolosları olarak atanmasına karar verilen Simon Pullicino 14 Nisan 2009 günü düzenlenen törenle Sayın Müsteşarımızdan  Buyrultu Belgesini almıştır. 

 

            Malta’yla siyasi ilişkilerimiz olumlu bir havada sürmekle beraber, düşük seviyededir. Maltalı ve Türk yetkililer, çoğunlukla Akdeniz Forumu ve AB çerçevesindeki toplantılar, AGİT ve diğer uluslararası forumlarda biraraya gelmektedirler. Son olarak, Malta Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tonio Borg Medeniyetler İttifakı İkinci Forumuna katılmak üzere 6-7 Nisan 2009 tarihlerinde İstanbul’a gelmiştir.

 

            Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, 12-13 Şubat 2010 tarihleri arasında Malta’da düzenlenen İsrail-Filistin Barışına Destek Toplantısına katılmıştır.

 

Ekonomik İlişkiler

 

            Türkiye ile Malta arasındaki ticaret, esas itibariyle sanayi ürünleri ticaretine dayanmaktadır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 1,1 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

            Bu ülkeye yönelik sermaye ihracı toplam 1,3 milyar Dolar seviyesindedir.

 

            Malta ile Türkiye’nin işbirliği yapabilecekleri önemli bir alan turizmdir. İki ülke arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının varlığı, Türkiye’nin ve Malta’nın deneyimli ülkeler olarak üçüncü ülke pazarlarına ortak projelerle girmeleri için fırsat sunmaktadır.

 

            Malta’da serbest liman bölgesinden her hafta İstanbul, İzmir veya Mersin limanına ticari sefer yapılmaktadır. Ayrıca, Batı Akdeniz ve Atlantik hatlarında çalışan Türk bayraklı gemilerin önemli bir bölümü Malta’da bakım ve onarım görmektedir.

 

            Türkiye-Malta İş Konseyi 7 Eylül 2007 tarihinde kurulmuştur. Konseyin Türk tarafı Eşbaşkanı Halis Çakmak, Maltalı Eşbaşkanı ise Karmenu Vella’dır.

 

            2009 yılında ülkemizi 3.616 Maltalı turist ziyaret etmiştir.