Türkiye Cumhuriyeti

Valetta Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Mayıs 2017 Celp Dönemine İlişkin Msb Duyurusu , 06.04.2017

Milli Savunma Bakanlığı'nın Mayıs 2017 celp döneminde silah altına alınacak er statüsündeki yükümlülere ilişkin duyurusudur:

MAYIS 2017 ER CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT TRT DUYURUSU

1. MAYIS 2017 ER CELP DÖNEMİNE SİLÂHALTINA ALINACAK ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERİN, CELP
VE SEVK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLAR, 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 45'İNCİ
MADDESİ UYARINCA MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.

2. MAYIS 2017 ER CELP DÖNEMİNDE;

A. 1997 DOĞUMLU VE BUNLARLA İŞLEME TABİ ER STATÜSÜNDEKİ YÜKÜMLÜLERDEN, KAYITLI OLDUĞU
ASKERLİK ŞUBESİNİN GENEL CELP DÖNEMİ MAYIS 2017 OLANLAR,

B. CELP DÖNEMİ MAYIS 2017 OLMADIĞI HALDE, MAYIS 2017 CELP DÖNEMİNDE SİLÂHALTINA ALINMAK
İSTEYEN YÜKÜMLÜLERDEN BU TALEPLERİ UYGUN BULUNANLAR,

C. YASAL NEDENLERLE ASKERLİKLERİ ERTELENENLER İLE ŞEVKLERİ TEHİR EDİLENLERDEN, ERTELEME
VE SEVK TEHİR ŞARTLARINI KAYBETTİKLERİNDEN MAYIS 2017 ER CELP DÖNEMİNDE ŞEVKE
TABİ OLANLARIN ŞEVKLERİ YAPILACAKTIR.

3. ŞEVKE TABİ YÜKÜMLÜLER, SEVK EDİLECEKLERİ SINIF VE EĞİTİM MERKEZLERİ İLE HANGİ GRUPTA
SİLAHALTINA ALINACAKLARINI, ASKERLİK ŞUBELERİ İLE E-DEVLET ÜZERİNDEN 14 NİSAN
2017 TARİHİNDEN İTİBAREN ÖĞRENEBİLECEKLER, NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK
SURETİYLE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN VEYA E-DEVLET ÜZERİNDEN SEVK EVRAKINI
ALABİLECEKLERDİR.

4. MAYIS 2017 ER CELBİNDE ŞEVKE TABİ YÜKÜMLÜLERDEN:

A. BİRİNCİ GRUPTA ŞEVKE TABİ OLANLAR SEVK İŞLEMLERİNİ;
E-DEVLET
ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN 14 NİSAN - 03 MAYIS 2017 TARİHLERİNDE
YAPTIRABİLECEKLERDİR.

B. İKİNCİ GRUPTA ŞEVKE TABİ OLANLAR SEVK İŞLEMLERİNİ;
E-DEVLET
ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN 01 - 09 HAZİRAN 2017 TARİHLERİNDE
YAPTIRABİLECEKLERDİR.

C. YÜKÜMLÜLER BİRİNCİ GRUP İÇİN; E-DEVLET ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN 14 NİSAN-03 MAYIS
2017 (DAHİL), İKİNCİ GRUP İÇİN; E-DEVLET ÜZERİNDEN VE ASKERLİK ŞUBELERİNDEN
01-09 HAZİRAN 2017 (DAHİL) TARİHLERİ ARASINDA YAPTIRDIĞINDA SEVK İŞLEMLERİNİN
YOL VE İAŞE BEDELLERİNİ NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT
ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KART İLE PTT MATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR. BU TARİHLERDEN
SONRA YAPILAN SEVK İŞLEMLERİNİN YOL VE İAŞE BEDELLERİ ASKERLİK ŞUBELERİNCE
ÖDENECEKTİR.

5. MAYIS 2017 ER CELBİ 1’İNCİ GRUPTA ŞEVKE TABİ OLANLARDAN 03 MAYIS 2017 (DAHİL), 2’NCİ
GRUPTA ŞEVKE TABİ OLANLARDAN 09 HAZİRAN 2017 (DAHİL) TARİHİNE KADAR SEVK
İŞLEMİNİ YAPTIRMAYANLAR İLE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDİLERİNE TANINAN
YASAL YOL SÜRESİ SONUNA KADAR BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLİK
KANUNU’NUN 89’UNCU MADDESİ GEREĞİNCE BAKAYA İŞLEMİNE TABİ
TUTULACAKLARDIR.

6. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU'NUN 45’İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE
TEBLİĞ NİTELİĞİNDEDİR.

ASKERALMA
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(http://www.msb.gov.tr/Askeralma/Anasayfa)