Türkiye Cumhuriyeti

Valetta Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Makinada Okunabilir Pasaportlar , 16.12.2015

MALTA’DA MUKİM TÜRK VATANDAŞLARINA DUYURU

Saygıdeğer Vatandaşlarımız,

Malumları olduğu üzere, 01 Haziran 2010 tarihinden itibaren vatandaşlarımıza makinada okunabilir e-pasaportlar verilmeye başlanmıştır.  

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) yapmış olduğu düzenleme uyarınca, 24 Kasım 2015 tarihinden sonra makinada okunabilir olmayan eski tip (lacivert)pasaportların kullanım dışı kalacak ve yürürlükten kaldırılacaktır.

Bu çerçevede eski tip pasaportların 24 Kasım 2015 tarihinden itibaren uluslararası alanda kullanıma kapatıldığından, eski tip pasaport hamili vatandaşlarımızın acilen e-pasaport almaları  gerekmektedir.

Büyükelçiliğimiz mesai saatleri 09.00-12.00 öğleden sonra 14.00-16.00’dır.

E-pasaport için gerekli  evrak aşağıya kaydedilmiştir:

-         
2 adet biyometrik fotoğraf

-         
Mevcut pasaport (lacivert)

-         
T.C. Nüfus cüzdanı aslı

-         
6 aydan 10 yıla kadar harç miktarı

(5 ve 10 yıllık pasaportların 2015 
yılı harç miktarı toplam 216, 14 Avro’dur) 

Başvurular şahsi yapılacak olup, 18 yaş altı çocuklar için ebeveynlerin 
(her ikisinin de) muvafakatı gerekmektedir.

 Ayrıca, çevrimdışı faaliyet gösteren dış temsilciliklerimiz görev alanında pasaport başvurusunda bulunan vatandaşlarımızın  

yurda dönüşlerini teminen seyahat belgesi düzenlenmesi dışında bir alternatif bulunmamakta olup, anılan dış temsilciliklerimizin bulunduğu ülkelerden üçüncü ülkelere yapılacak seyahatler için ise seyahat belgesi düzenlenememektedir . 

Büyükelçiliğimizin facebooksayfasına  https://www.facebook.com/TurkEmbValletta/?fref=ts linkinden ulaşabilirsiniz.  

Saygıyla  duyurulur,

 

                          T.C.  VALETTA BÜYÜKELÇİLİĞİ