Türkiye Cumhuriyeti

Valetta Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Doğum Yardımı , 21.05.2015

MALTA’DA MUKİM VATANDAŞLARIMIZA          DUYURU                                                                                                                                                                            20.05.2015

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın “Doğum Yardımı” programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4’üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır.

 

 “Doğum Yardımı”  programı hakkındaki  bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

 

Anılan programa göre Türk vatandaşlarına, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında  
canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

 

Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

 

-Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlayacaktır.

-Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

-Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.

-Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurtdışında yaşayanlar için Büyükelçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır.

-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.

-Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

-Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.

-Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan  
144 (haftaiçi mesai saatlerinde) ve  183 nolu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.

-Başvuru dilekçesinin örneği ekte sunulmakta olup, anılan dilekçeye, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının internet sayfasından(www.aile.gov.tr) ulaşılması mümkündür.

 

Doğum yardımı başvurularının yurtdışı temsilciliklerimizde hangi usul ve esaslara göre alınacağı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan alınacak bilgiler ayrıca vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.

 

Başvuruda bulunmak isteyen  
vatandaşlarımızın bu aşamada yukarıda kayıtlı telefonlardan bilgi edinmeleri ve talepleri için ilişikte sunulan başvuru dilekçesinin doldurularak Büyükelçiliğimize teslim edilmesi  


gerekmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

                                                                                                              T.C. VALETTA BÜYÜKELÇİLİĞİ


İlgili Dosyalar :

- Doğum yardımı.pdf